Kurumsal Sosyal Uygunluk İç Denetçi Eğitimleri

Kurumsal Sosyal Uygunluk İç Denetçi Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:

Sosyal Uygunluk denetimlerinin gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması ve/veya geliştirilmesini isteyen İşletmelerimizin ya da Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemleri alanında kendisini geliştirmek isteyen kişi ve işletme çalışanlarının yada yöneticilerin gerekli bilgiye sahip olması;

Müşterileri tarafından sosyal uygunluk (code of conduct) denetimi geçirecek kuruluşların denetim öncesi bilgilendirilmesi ve yönetim sistemin revizyonu;

KAPSAMI:

  • Sosyal Uygunluk nedir ?
  • Sosyal Uygunluk Yönetim sisteminin oluşturulması
  • Sosyal Uygunluk standartlarının kapsamı (Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü, Ayrımcılık, Disiplin Uygulamaları, Çalışma saatleri, Ücretlendirme, Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevrenin Korunması, İnsan kaynakları Yönetimi)
  • Sosyal Uygunluk standartlarına uygun sistemin kurulmasına ve tetkikine yönelik bilgiler
  • Örnek olay analizlerinin yapılması
  • Örnek Bordro ve Zaman ödeme kayıtlarının incelenmesi
  • Sosyal Uygunluk denetimlerine hazırlık sürecinin yürütülmesi
  • Örnek Saha uygulamaları

KATILIMCILAR:
Sosyal Uygunluk denetimleri öncesi işletmelerini sosyal uygunluk standartlarına uygun hale getirmek, standartları takip etmek ve bu standartlara göre geliştirmek isteyen kuruluş yöneticileri ve çalışanları ile Sosyal Uygunluk konusunda kendisini geliştirmek, kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen herkes katılabilir.

SERTİFİKALANDIRMA

Eğitimlerimiz sonunda yapılacak sınav sonucunda başarı gösteren katılımcılar iç denetçi sertifikasına sahip olurlar.

EĞİTİM SÜRESİ:

1 gün/8 saat

( Eğitimlerimiz Microsoft Teams üzerinden online gerçekleştirilmektedir.)

EĞİTİM TARİHİ:

Güncel eğitim tarihleri web sayfamızdan yayınlanacaktır

( Yeterli başvuru olmadığında kurumumuzun eğitim tarihlerini değiştirme hakkı saklıdır.)